Hodnocení 1. čtvrtletí, konzultace pro rodiče

Hodnocení 1. čtvrtletí, konzultace pro rodiče

Vážení rodiče,
blíží se hodnocení 1. čtvrtletí letošního školního roku. Vzhledem k tomu, že využíváme evidenční systém Bakaláři, domníváme se, že máte dostatek podrobných informací o prospěchu a chování vašich dětí. Proto letos přistoupíme, na základě připomínek některých rodičů z minulých let, k novému způsobu konzultací. V některých třídách na prvním stupni probíhají takzvané TRIÁDY (setkání rodič-učitel-žák). V ostatních třídách pak může dojít k osobní konzultaci, pokud o to budete mít zájem nebo vás vyzve třídní učitel nebo učitel některého předmětu. Takže máte možnost prostřednictvím Bakalářů vyžádat si individuální konzultaci s kterýmkoliv z učitelů. Napište si přímo konkrétnímu učiteli, že máte zájem o konzultaci, a domluvíte si společný termín.

Ještě k hodnocení žáků v Bakalářích. Každá známka, kterou vidíte, má svoji “váhu“, to znamená, jak významná je na škále hodnocení od 1 do 10. Málo významné známky váhy 1, 2, … Nejdůležitější známky váhy 10, 9, 8, … Výsledná známka se pak počítá jako „vážený průměr“. Například žák má známky: 1(v5), 1(v5), 3(v10), Výsledná známka je: 1×5+1×5+3×10=40 děleno celkovou váhou 5+5+10=20; 40/20=2; výsledná známka je 2. Celé je to zobrazeno i graficky, takže ty nejdůležitější známky jsou ty největší.
František Klapal

2019-11-13T11:07:36+00:00 13.Lis, 2019|