Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

Informace k zahájení školního roku 2021 – 2022

Žáci nastupují do školy 1. září 2021. Vyučování začíná v 7:45 hodin. Vstup do areálu školy je boční brankou u hřiště.

Žáci prvního stupně se budou učit 4 vyučovací hodiny a poté odcházejí na oběd.

Žáci druhého stupně se budou učit 5 vyučovacích hodin a poté odcházejí na oběd.

Žáci si první den přinesou přezůvky, psací potřeby, aktovku.

Žáci 1. třídy se shromáždí před hlavním vchodem do školy do 8:00 hodin. Slavnostní zahájení potrvá asi 1 hodinu. Děti ani rodiče nemusí mít přezůvky.

Žáci 6. ročníku se ráno shromáždí na dvoře školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Testování žáků

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne testování žáků školy. Žáci 1. třídy budou testováni až 2. září.

Testováni nebudou žáci, kteří si přinesou potvrzení o tom, že jsou očkováni na covid-19, prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19 nebo byli v posledních dnech prázdnin testováni a mají platné potvrzení.

Testování bude probíhat ve třídě. U žáků 1. – 3. třídy mohou být přítomni rodiče.

Žáci mají po dobu přítomnosti ve škole nasazenou roušku, kterou si mohou odložit ve třídě při vyučovací hodině, při TV a při jídle ve školní jídelně.

Žák, který se odmítne testovat, nosí roušku po celou dobu přítomnosti ve škole, necvičí a nezpívá. Stravuje se o svačině a ve školní jídelně na vyhrazeném místě.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák odeslán domů za doprovodu rodiče a ve spolupráci s pediatrem bude otestován PCR testem.

Podrobné informace o hygienických opatřeních ve škole najdete v odkazech na stránky ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Vstup ostatních osob do školy je umožněn pouze s nasazeným respirátorem.

 S přáním pohodového zahájení nového školního roku

František Klapal

2021-08-26T07:39:15+02:00 26.Srp, 2021|