Zápis dětí do naší mateřské školy k 1. 9. 2021

probíhá od 2. do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis proto bude probíhat distančním způsobem, bez přítomnosti dětí v mateřské škole.

Bližší informace a formuláře k zápisu jsou zde.

František Klapal, ředitel školy