Z Á P I S  D O 1. R O Č N Í K U Z Š

Z Á P I S  D O 1. R O Č N Í K U Z Š

Oznamujeme, že zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí

se koná ve středu 1. 4. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a s dětmi s odkladem školní docházky z loňského roku.

S sebou vezměte rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání obdržíte při zápisu nebo ji lze získat na webu školy na adrese https://zsdoudleby.cz/dokumenty-ke-stazeni/.

František Klapal, ředitel školy

Plakát zde.

2020-02-20T09:21:05+00:00 20.Úno, 2020|