Školné v mateřské škole

Školné v mateřské škole

Školné v mateřské škole se za měsíce duben a květen 2020 nebude vybírat. Ostatní měsíce je školné vybíráno. Podrobné vyúčtování bude provedeno k 31. 8. 2020. Případné přeplatky či nedoplatky budou řešeny individuálně dohodou v září 2020.

František Klapal

2020-06-11T13:54:15+00:00 11.Čvn, 2020|