Zahájení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Zahájení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT bude od 25. 5. 2020. Prosím, sdělte mateřské škole své závazné rozhodnutí o zahájení docházky Vašeho dítěte od 25. 5. zasláním zprávy na email: msdoudleby@seznam.cz nebo písemně vhozením zprávy do schránky mateřské školy do 18. 5. 2020 do 8:00 hod.

Provoz bude probíhat dle následujících provozních podmínek (PRAVIDEL):

Pravidla docházky do mateřské školy

Provozní doba: 6:30 – 15:30 hodin.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dítěte – členů společné domácnosti). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Rodič dítěte při prvním vstupu do MŠ odevzdá podepsané Čestné prohlášení a seznámení a sdělí (písemně předá) časy příchodů a odchodů dítěte.

Vstup do budovy mateřské školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. Děti budou přebírány u vchodu do školy. Při odchodu dítěte ze školy (i při pobytu na zahradě) rodič zazvoní na zvonek a vyčká na předání dítěte před vchodem.

Důležité informace se sděluji telefonicky, emailem nebo písemně. Zaměstnanci školy ani děti ve společných prostorách školy roušky nenosí. Škola vede evidenci o docházce dětí do školy. Platí stejná pravidla pro omlouvání nepřítomnosti dětí jako za normálních podmínek.

STRAVOVÁNÍ

Mateřská škola zajistí pro děti školní stravování jako za běžných podmínek. Bližší informace obdržíte přes Strava.cz. Všechny děti budou k 25. 5. přihlášeny k celodennímu stravování. Rodiče, odhlaste stravu dětem, které nenastoupí!

Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce a přijala účinná opatření pro dodržování hygienických pravidel zvýšenou měrou.

V Doudlebách nad Orlicí dne 12. 5. 2020

František Klapal, ředitel školy

 

Nezbytnou podmínkou účasti bude předložení „ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ a seznámení“ (<- zde ke stažení) při prvním vstupu do mateřské školy.

Prosím, sledujte zde další pokyny a informace.

František Klapal

 

 

2020-05-13T11:01:51+00:00 13.Kvě, 2020|