ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis  dětí do MŠ pro školní rok 2019– 2020 se koná          

6. května 2019             10:00 – 11:30

a 15. května 2019       10:00 – 11:30 a 14:00 – 15:30

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Na základě podaných žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do termínu 15. 5. 2019.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijímáno 24 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, budou přednostně přijímány

  1. děti, pro které začíná povinnost předškolního vzdělávání.
  2. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pro které je MŠ spádová (podle věku od nestarších po nejmladší).
  • mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu
  • jsou uvedeny na seznamu poskytnutém úřadem městyse
  • děti, které na seznamu nejsou a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

3. děti s trvalým pobytem v obci Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší

4. děti s trvalým pobytem mimo obec Doudleby nad Orlicí podle věku od nejstarších po nejmladší.

V případě rovnosti data narození budou děti řazeny abecedně dle příjmení.

V Doudlebách nad Orlicí dne 23. 4. 2019.

František Klapal

2019-04-25T07:45:55+00:00 25.Dub, 2019|