ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí pro školní rok 2018 – 2019
se koná ve dnech 15. a 16. května 2018 v budově mateřské školy na ulici Komenského 365.
Po oba dva dny v 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria pro přijímání:

Na základě podaných žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do termínu 16. 5. 2018.
Od školního roku 2018/2019 bude přijímáno 30 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.
Důležitou změnou, vyplývající z novely školského zákona, je skutečnost, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení školní docházky, je pro děti předškolního věku vzdělávání povinné.

Děti budou přijímány do MŠ v pořadí:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová, mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu a jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem.

2. Děti s trvalým bydlištěm v Doudlebách nad Orlicí ve věku od 3 let v pořadí od nejstaršího.

3. Ostatní děti.

V případě rovnosti data narození budou děti řazeny abecedně dle příjmení.

František Klapal, ředitel školy

2018-04-24T14:36:14+00:00 24.Dub, 2018|