V úterý 3. ledna se objednali žáci 6. třídy na besedu k panu starostovi Ivanu Keprtovi. S tématem naše obec pracují i v rámci hodin výchovy k občanství a výchovy ke zdraví.

   Sepsali 34 otázek, na které si pan starosta připravil vyčerpávající odpovědi. Strávili v zasedací místnosti dvě vyučovací hodiny a dozvěděli se spoustu zajímavých údajů o historii, současnosti i budoucnosti Doudleb, ale i osobní informace o samotném panu starostovi.

    Tímto děkujeme za jeho čas, energii i trpělivost a přejeme klidné starostování.

Ivana Machačová a šesťáci

A co je zaujalo nejvíce?

…po obchvatu bychom měli jezdit v září

….o skate parku by mohla jednat sportovní komise

…v areálu bývalé Perly se budou stavět byty

….Doudleby mají 21 ulic

…nejstarší strom Doudleb roste v zámeckém parku

…pan starosta chytá ryby a sbírá houby

….pan starosta byl 20 let zastupitelem

….u kruhového objezdu na Vamberk bude stát průmyslová zóna

…nedávno vznikla nová ulice – Nádražní

…panu starostovi chutná všechno, ale hlavně jídlo, ve kterém jsou houby