Správcem tělocvičny je paní Monika Šafaříková. Na ni se obracejte ohledně pronájmu. Telefon: 724 121 564. Ceník a rozvrh je v přiloženém dokumentu.

Rozpis tělocvičny 2022_2023