Správcem tělocvičny je paní Veronika Šafářová. Na ni se obracejte ohledně pronájmu. Telefon: 732 871 828. Ceník a rozvrh je v přiloženém dokumentu.

Rozpis tělocvičny 2023_2024