Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Petra Sedláčková

telefon:  605 470 339

e-mail: petra.sedlackova@zsdoudleby.cz

telefon škola: 494 383 133

telefon 2. stupeň: 734 836 804

Konzultační hodiny denně po ústní či telefonické domluvě.

Výchovné poradenství – metodická a informační činnost

Žáci s výukovými problémy

 • ve spolupráci s třídními učiteli,  rodiči, speciálním pedagogem  řeší školní neúspěšnost žáků, doporučuje  vyšetření dětí s vážnějšími  výukovými obtížemi v PPP
 • zajišťuje organizaci reedukační péče na škole
 • podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky

Péče o nadané a talentované děti

 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledává nadané děti, zajišťuje jejich diagnostiku v PPP
 • zajišťuje vypracování  individuálního vzdělávacího plánu pro tyto žáky

Odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna v RK              494 535 476,  777 235 476

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí  .    465 521 296,  776 611 695

Kariérové poradenství  v oblasti volby povolání – metodická a informační činnost

 • pomoc při volbě dalšího vzdělávání – SŠ, SOU, víceletá gymnázia
 • pomoc s přijímacím řízením
 • spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou
 • návštěva SŠ, zástupci škol nás navštěvují u nás ve škole
 • návštěva podniků v regionu
 • informační servis – studijní obory, dny otevřených dveří, školské výstavy
 • spolupráce s PPP

Odkazy: