Nepovinné předměty

Nepovinné předměty na škole ve školním roce 2022 – 2023

Sboreček vede paní učitelka Kateřina Čižinská. Schází se každé pondělí od 13:00 hodin.

 

Pracujeme od roku 2001. Začínali jsme pod vedením soukromé osoby, která zajišťovlala dodávky materiálů i výpaly.

V současné době jsme naprosto soběstační. Hlínu odebíráme od pana Svídy z Jaroměře, ostatní materiál (glazury, kysličníky, drobné zboží…)
od firmy pana Crháka. Máme vlastní pec.

S dětmi v kroužku pracovala od jeho založení paní učitelka Jaroslava Brodinová. Od letošního školního roku je vedoucí paní učitelka Eva Horčičková.

Scházíme se v ___.

Již několik let má kroužek přes 40 zájemců, kterým nabízíme 7 šedesátiminutových lekcí v pololetí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin z provozních důvodů (prostor, pomůcky, vedení).

V kroužku se děti naučí nejen práci s keramickou hlínou, ale jsou a ně kladeny nároky i na sebeobsluhu, pečlivost a soustředění na práci. Kroužek je náročný z hlediska disciplíny a podřízení se nejen pravidlům provozu, ale i materiálu. Porušení  končí obvykle zničením vlastního nebo cizího výrobku. Tomu se samozřejmě snažíme vyhnout a myslím, že se nám to daří.

Rozpis schůzek keramického kroužku v prvním pololetí školního roku 2022 – 2023

 

 

Kroužek paličkování se schází se vždy v  pondělí ___. Každá zájemkyně potřebuje herduli (podušku), alespoň 8 párů paliček (vhodnější jsou ty s pláštíkem), špendlíky a pokrývku na přikrytí herdule. Nitě dostanou, nůžky půjčíme, háček používají až později.

Dívky se naučí základům paličkování. Když zvládnou úvodní část vzorníku – řetízek, pláténko a polohod, zkouší upaličkovat jednoduché obrázky. Starší děvčata zvládnou i dečky, protože pilně paličkují také doma.

Přijďte se na nás podívat do 7. A třídy. Potřeby k paličkování případným zájemcům pomohu sehnat levněji, případně zpočátku půjčím.

Blanka Drtinová

Zdravotnický kroužek vede paní učitelka Lenka Jeništová.

Ve školním roce 2022 – 2023 budou schůzky probíhat ___.


Případné změny a aktuální informace jsou k dispozici v „Bakalářích“
.

Šachový kroužek vede pan Štolba a pan Matouš. Schází se každé pondělí od 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

 

Den a čas konání: pátek 13:30 – 14:30

Místo konání: tělocvična ZŠ
Vlastní hokejka vítána.