Kroužky

Kroužky 2019-11-28T09:38:18+01:00

Kroužky

Kroužky na škole ve školním roce 2019 – 2020

Sboreček vede paní učitelka Kateřina Čižinská. Schází se každé pondělí od 13:00 hodin.

Pracujeme od roku 2001. Začínali jsme pod vedením soukromé osoby, která zajišťovlala dodávky materiálů i výpaly.

V současné době jsme naprosto soběstační. Hlínu odebíráme od pana Svídy z Jaroměře, ostataní materiál (glazury, kysličníky, drobné zboží…)
od firmy pana Crháka. Máme vlastní pec.

S dětmi v kroužku pracuje od jeho založení Jaroslava Brodinová.

Scházíme se ve středu.

Již několik let má kroužek přes 40 zájemců, kterým nabízíme 7 šedesátiminutových lekcí v pololetí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin z provozních důvodů (prostor, pomůcky, vedení).

V kroužku se děti naučí nejen práci s keramickou hlínou, ale jsou a ně kladeny nároky i na sebeobsluhu, pečlivost a soustředění na práci. Kroužek je náročný z hlediska disciplíny a podřízení se nejen pravidlům provozu, ale i materiálu. Porušení  končí obvykle zničením vlastního nebo cizího výrobku. Tomu se samozřejmě snažíme vyhnout a myslím, že se nám to daří.

Rozpis schůzek keramického kroužku v prvním pololetí školního roku 2019 – 2020

Skupina A od 13:00 do 14:15 hod

Skupina B od 14:15 do 15:30 hod.

Termíny:

25.9.     9.10.     23.10.     13.11.     27.11.     11.12.     8.1.

Skupina C od 13:00 do 14:15 hod.

Skupina D od 14:15 do 15:30 hod.

Termíny:

2.10.     16.10.     6.11.     20.11.     4.12.     18.12.     15.1.

Kroužek paličkování se schází se vždy v  pondělí mezi 12:45 hodin až 15:30. Každá zájemkyně potřebuje herduli (podušku), alespoň 8 párů paliček (vhodnější jsou ty s pláštíkem), špendlíky a pokrývku na přikrytí herdule. Nitě dostanou, nůžky půjčíme, háček používají až později.

Dívky se naučí základům paličkování. Když zvládnou úvodní část vzorníku – řetízek, pláténko a polohod, zkouší upaličkovat jednoduché obrázky. Starší děvčata zvládnou i dečky, protože pilně paličkují také doma.

Přijďte se na nás podívat do 7. třídy. Potřeby k paličkování případným zájemcům pomohu sehnat levněji, případně zpočátku půjčím.

Blanka Drtinová

Zdravotnický kroužek vede paní učitelka Lenka Jeništová.

Ve školním roce 2019 – 2020 budou schůzky probíhat v pondělí 13:30 až 14:15 hod v deváté třídě.
1. schůzka se uskuteční 7. 10. 2019.
Poplatek za pololetí je 200 Kč. Poplatek za 1. pololetí je splatný do konce října.
Poplatek za 2. pololetí (200 Kč) je splatný do konce února.


Případné změny a aktuální informace jsou k dispozici v “Bakalářích”
.

Šachový kroužek vede pan Štolba. Schází se každé pondělí od 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

Den a čas konání: pátek 13:30 – 14:30

Místo konání: tělocvična ZŠ
Poplatek na pololetí: 250 Kč

Vlastní hokejka vítána.