Kroužky

Kroužky na škole ve školním roce 2021 – 2022

Sboreček vede paní učitelka Kateřina Čižinská. Schází se každé pondělí od 13:00 hodin.

Pracujeme od roku 2001. Začínali jsme pod vedením soukromé osoby, která zajišťovlala dodávky materiálů i výpaly.

V současné době jsme naprosto soběstační. Hlínu odebíráme od pana Svídy z Jaroměře, ostatní materiál (glazury, kysličníky, drobné zboží…)
od firmy pana Crháka. Máme vlastní pec.

S dětmi v kroužku pracuje od jeho založení Jaroslava Brodinová.

Scházíme se v pondělí a ve středu.

Již několik let má kroužek přes 40 zájemců, kterým nabízíme 7 šedesátiminutových lekcí v pololetí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin z provozních důvodů (prostor, pomůcky, vedení).

V kroužku se děti naučí nejen práci s keramickou hlínou, ale jsou a ně kladeny nároky i na sebeobsluhu, pečlivost a soustředění na práci. Kroužek je náročný z hlediska disciplíny a podřízení se nejen pravidlům provozu, ale i materiálu. Porušení  končí obvykle zničením vlastního nebo cizího výrobku. Tomu se samozřejmě snažíme vyhnout a myslím, že se nám to daří.

Rozpis schůzek keramického kroužku v prvním pololetí školního roku 2021 – 2022

Skupina A od 13:00 do 14:15 hod

Skupina B od 14:15 do 15:30 hod.

Termíny:

25.9.     9.10.     23.10.     13.11.     27.11.     11.12.     8.1.

Skupina C od 13:00 do 14:15 hod.

Skupina D od 14:15 do 15:30 hod.

Termíny:

2.10.     16.10.     6.11.     20.11.     4.12.     18.12.     15.1.

Kroužek paličkování se schází se vždy v  pondělí mezi 12:45 hodin až 15:30. Každá zájemkyně potřebuje herduli (podušku), alespoň 8 párů paliček (vhodnější jsou ty s pláštíkem), špendlíky a pokrývku na přikrytí herdule. Nitě dostanou, nůžky půjčíme, háček používají až později.

Dívky se naučí základům paličkování. Když zvládnou úvodní část vzorníku – řetízek, pláténko a polohod, zkouší upaličkovat jednoduché obrázky. Starší děvčata zvládnou i dečky, protože pilně paličkují také doma.

Přijďte se na nás podívat do 6. A třídy. Potřeby k paličkování případným zájemcům pomohu sehnat levněji, případně zpočátku půjčím.

Blanka Drtinová

Zdravotnický kroužek vede paní učitelka Lenka Jeništová.

Ve školním roce 2021 – 2022 budou schůzky probíhat ve středu v sedmé třídě.
Poplatek za pololetí je 200 Kč. Poplatek za 1. pololetí je splatný do konce října.
Poplatek za 2. pololetí (200 Kč) je splatný do konce února.


Případné změny a aktuální informace jsou k dispozici v „Bakalářích“
.

Šachový kroužek vede pan Štolba. Schází se každé pondělí od 17:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

Den a čas konání: pátek 13:30 – 14:30

Místo konání: tělocvična ZŠ
Poplatek na pololetí: 250 Kč

Vlastní hokejka vítána.