Jídelna

Základní informace ze školní jídelny

Úhrada stravy se provádí na účet školní jídelny: 279937967/0300. Variabilní symbol Vám přidělí vedoucí školní jídelny po přihlášení ke stravování.

Záloha na stravu se platí do 25. dne měsíce na celý následující měsíc dopředu. Strávník (zákonný zástupce strávníka) zodpovídá za včasnou úhradu zálohy. V případě, že nebude složena záloha do konce měsíce na měsíc následující, nebude strávník k odběru stravy přihlášen.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pouze prostřednictvím aplikace strava.cz na internetu: www.strava.cz  Číslo naší jídelny je 7417. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlášení probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Přihlašovací jméno a heslo Vám přidělí vedoucí školní jídelny.
Přihlašování oběda (varianty):
• Volba prvního jídla v nabídce na celý měsíc (strávník je automaticky přihlášen)
• Volba výběrem – zaškrtávání políček na každý den
Přihlášení oběda je nutné provést minimálně 5 pracovních dnů předem vzhledem k objednávání surovin.
Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 13.00 hod., při nemoci je možno si první den odnést oběd do jídlonosičů (výdej obědů 11:15-11:30).

Veškeré informace ohledně stravování lze získat u vedoucí školní jídelny telefonicky nebo e-mailem.
Telefon ŠJ: 494383133 (základní škola) – požádat o přepojení do ŠJ

Mobil ŠJ: 734836814

Email:  sjdoudleby@seznam.cz

Aktuální informace lze získat na webových stránkách školy: www.zsdoudleby.cz

Vyúčtování stravného bude provedeno pouze žákům 9. třídy a strávníkům při ukončení stravování za celý školní rok v červenci. 

Andrea Lušková, vedoucí školní jídelny

 

Ceny jídel v Kč pro školní rok 2022-2023:

Mateřská škola:

věk          přesnídávka    oběd      svačinka          měsíčně          
3 – 6 let          9,-             22,-             9,-                     800,- 
6 – 7 let          9,-             26,-             9,-                     880,-

Základní škola:

Kategorie                    oběd                                      měsíčně
Žáci ZŠ 6 – 10 let         26,-                                         520,- 
Žáci ZŠ 10 – 14 let       30,-                                         600,-   
Žáci ZŠ 14 a více let     34,-                                         680,-   
Zaměstnanci školy       34,- (příspěvek FKSP 15,-)  380,-
Cizí strávníci                  77,-                                       1540,-

IMG