Dokumenty 

Žádost o přijetí do základní školy_nový žák

Žádost o přijetí do základní školy_přestup z jiné školy

Žádost o uvolnění z vyučování

Školní řád ZŠ_platné znění

Školní vzdělávací program JAK 2022

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022