Dokumenty 

Žádost o přijetí do základní školy_1. třída

Žádost o přijetí do základní školy_přestup z jiné školy do ___ třídy

Žádost o přijetí do základní školy_přestup do 6. třídy

Žádost o uvolnění z vyučování

Školní řád ZŠ_platné znění

Školní vzdělávací program JAK 2022

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Klasifikační řád