Projekty – základní škola2019-11-28T09:30:26+01:00

Projekty

Naše škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: MŠ a ZŠ Doudleby 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015223 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 659 272 Kč Tento projekt je spolufinancován

Školní mléko

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede

„Ovoce do škol“

Projekt „Ovoce do škol“ vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Tímto nařízením se zavedla

Go to Top