Projekty – základní škola2024-06-12T09:46:17+02:00

Projekty

Naše škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

Š OP JAK Doudleby

Naše škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Čerpá dotaci ve výši 2 105 698,00 Kč. 
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006741

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

Prevenci digitální propasti 2024

Účelem této finanční podpory je snížení nerovností mezi žáky, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají pro sebe k dispozici mobilní digitální zařízení, které by mohli používat podle svých potřeb pro běžnou výuku (nebo domácí přípravu) a výuku distančním způsobem.  Účelem je vytvořit nebo doplnit na škole stávající tzv. mobiliář digitálních zařízení, ze kterého si žáci zapůjčují dle své potřeby dlouhodobě nebo krátkodobě základní digitální technologie, jako jsou například notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety nebo chytré telefony a využívají je v běžné výuce podle svých potřeb nebo ve výuce distančním způsobem nebo v rámci domácí přípravy.

V rámci dotace čerpáme celkem 36 000,- Kč.

 

 

PODPORA DIGITALIZACE ŠKOL na rok 2020

Naše škola je podporována v roce 2020 částkou 320 916,- Kč na pořízení technického vybavení školy tak, aby byli učitelé schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název projektu: MŠ a ZŠ Doudleby 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015223 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 659 272 Kč Tento projekt je spolufinancován

Školní mléko

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede

„Ovoce do škol“

Projekt „Ovoce do škol“ vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Tímto nařízením se zavedla

Go to Top