Název projektu: MŠ a ZŠ Doudleby 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015223
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 659 272 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.