Školní družina

Jak se nám líbí ve školní družině?

ŠD funguje od září 2018 ve 2 odděleních. Nabídka pro děti je letos opět velice pestrá. V pondělí mohou děti navštěvovat sboreček. V úterý je pro ně v tělocvičně sportování - Sportuj ve škole. Středa je věnována keramice. Všechny 3 kroužky jsou pod vedením našich paní učitelek. Ve čtvrtek máme více času pobýt venku. V

2019-05-28T10:17:36+00:00 20.Kvě, 2019|

ŠKOLNÍ DRUŽINA – DŮLEŽITÉ INFORMACE

•Provoz ŠD v pondělí 3. 9. 2018 - ráno od 6:15 do 7:35 a odpoledne od 11:35 do 16:00 hod. Je nutné informovat vychovatelku o odchodu dítěte ze ŠD v tento den. •Provoz ŠD ve školním roce 2018/19 bude ráno od 6:15 do 7:35 a odpoledne od 11:35 do 16:00 hod. •Zápisní lístek děti dostanou

2018-08-29T14:31:45+00:00 29.Srp, 2018|

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/18 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Novinkou ve školní družině bylo otevření druhého oddělení, čímž se počet přijatých dětí zvýšil o 16 oproti loňskému roku. Toto oddělení do následujícího školního roku bude zachováno. ŠD touto novinkou mohla dětem nabídnout širší nabídku zájmových činností, např. sportování v tělocvičně, angličtinu, využití venkovního sportovního hřiště, multimediální učebnu. Děti měly dále možnost částečně si zvolit,

2018-08-13T19:19:41+00:00 13.Srp, 2018|

Výzdoba školní družiny

Na letošní vánoční výzdobě oken ve školní družině má veliký podíl Nela Bartošová ze 2. třídy. Společně jsme každé ráno i odpoledne stříhaly a stříhaly.  Nemalou zásluhu má také Adélka Voborníková a paní učitelky Veronika Mizerová a Kristýna Pastvová a všichni ostatní, kteří alespoň maličko přiložili ruku k dílu.  Všem patří velký dík. Především Nelče!

2017-12-04T09:43:51+00:00 04.Pro, 2017|