Školní družina

6 05, 2021

Informace k nástupu žáků k prezenční výuce od 10. 5. 2021

2021-05-06T07:12:00+02:00 06.Kvě, 2021|

V týdnu od 10. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. A, 1. B, 3. třídy. A nově nastupují žáci 7. a 9. třídy. Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu. Ve škole se začne zvonit.Online výuka probíhá dle upraveného rozvrhu.Vše naleznete v "Můj přehled" v Bakalářích.  Žáci budou při příchodu do školy nebo školní družiny testováni.

8 01, 2021

Informace ze ŠD

2021-01-08T10:01:04+01:00 08.Led, 2021|

Od 8. 1. 2021 je aktivní nové telefonní číslo 734 524 868 pro ŠD a 2. třídu, které je pouze pro telefonní spojení nebo SMS zprávy. Dana Petrová

30 06, 2020

Poděkování rodičům a žákům školy

2020-06-30T09:54:08+02:00 30.Čvn, 2020|

Vážení rodiče, milí žáci. Velmi děkuji naprosté většině z Vás za vstřícný přístup, pochopení a komunikaci s učiteli v uplynulé době, v době „koronaviru“. Vězte, že tento nový způsob dálkového učení pro nás nebyl vůbec lehký a časově příznivý. S dálkovou výukou se museli poprat učitelé, rodiče i děti ze základních škol v celé zemi.

11 06, 2020

Provoz a úplata ve školní družině

2020-06-11T18:26:53+02:00 11.Čvn, 2020|

Dne 26. června nebude v provozu " školní družina". Žáci si vyzvednou vysvědčení a odcházejí domů. Úplata  za školní družinu se za měsíce duben, květen a červen 2020 nebude vybírat. Přeplatek 240,- Kč bude započítán na příští školní rok těm, kteří budou chodit do ŠD. Ostatním bude vrácen hotově v září 2020. František Klapal

23 10, 2019

Matematika Hejného na naší škole

2019-10-31T07:09:49+01:00 23.Říj, 2019|

Naše škola již pátým rokem vyučuje matematiku na 1. stupni metodou „Hejného“. Proto přinášíme informace o výuce matematiky rodičům budoucích prvňáků i ostatním zájemcům.   Výuka matematiky podle profesora Hejného očima učitelky z naší školy Byla jsem požádána, abych napsala svůj názor na metodu výuky matematiky podle prof. Milana Hejného. Kdybych přijala takovou výzvu, byla

6 09, 2019

Informace pro školní rok 2019/20

2019-09-06T08:42:45+02:00 06.Zář, 2019|

Školní družina je otevřena Po – Pá. Ráno od 6:15 do 7:35 a odpoledne od 11:35 do 16 hod. Do ŠD jsou přijímány děti 1.-5.tř., přednostně děti 1., 2., 3. třídy (v tomto pořadí) do naplnění kapacity. I. oddělení je pro děti z 1. a 2. třídy, II. oddělení pro děti 3., 4., 5. třídy.

20 05, 2019

Jak se nám líbí ve školní družině?

2019-05-28T10:17:36+02:00 20.Kvě, 2019|

ŠD funguje od září 2018 ve 2 odděleních. Nabídka pro děti je letos opět velice pestrá. V pondělí mohou děti navštěvovat sboreček. V úterý je pro ně v tělocvičně sportování - Sportuj ve škole. Středa je věnována keramice. Všechny 3 kroužky jsou pod vedením našich paní učitelek. Ve čtvrtek máme více času pobýt venku. V

13 08, 2018

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/18 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

2018-08-13T19:19:41+02:00 13.Srp, 2018|

Novinkou ve školní družině bylo otevření druhého oddělení, čímž se počet přijatých dětí zvýšil o 16 oproti loňskému roku. Toto oddělení do následujícího školního roku bude zachováno. ŠD touto novinkou mohla dětem nabídnout širší nabídku zájmových činností, např. sportování v tělocvičně, angličtinu, využití venkovního sportovního hřiště, multimediální učebnu. Děti měly dále možnost částečně si zvolit,

4 12, 2017

Výzdoba školní družiny

2017-12-04T09:43:51+01:00 04.Pro, 2017|

Na letošní vánoční výzdobě oken ve školní družině má veliký podíl Nela Bartošová ze 2. třídy. Společně jsme každé ráno i odpoledne stříhaly a stříhaly.  Nemalou zásluhu má také Adélka Voborníková a paní učitelky Veronika Mizerová a Kristýna Pastvová a všichni ostatní, kteří alespoň maličko přiložili ruku k dílu.  Všem patří velký dík. Především Nelče!