Projekty

Naše škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

Š OP JAK Doudleby

Naše škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Čerpá dotaci ve výši 2 105 698,00 Kč. 
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006741

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025