Primární prevence

Primární prevence 2018-10-22T14:14:43+00:00

S minimálním preventivním programem se můžete seznámit zde:   Minimální preventivní program 

Nedílnou součástí Primární prevence nežádoucích jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy je Program proti šikaně s krizovým plánem zde: Program proti šikaně