S minimálním preventivním programem se můžete seznámit zde:   Minimální preventivní program 

Nedílnou součástí Primární prevence nežádoucích jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy je Program proti šikaně s krizovým plánem.