9 04, 2024

ZIMNÍ PĚTIBOJ 2024

2024-04-09T12:37:23+02:0009.Dub, 2024|

Dne 23.3.2024 se poprvé konala soutěž v zimní pětiboji u nás v Doudlebách nad Orlicí. Zimní pětiboj je to nazýváno pouze podle období, ve kterém se závody odehrávají. Soutěží se v pěti disciplínách – hod na koš, šplh, skok z místa, člunkový běh a na závěr se skáče minutu přes švihadlo. Celkem se z naší školy přihlásilo 20 závodníků od

3 04, 2024

Matematický KLOKAN

2024-04-03T09:25:30+02:0003.Dub, 2024|

22. května 2024 proběhla ve škole již tradiční mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Žáci po dobu 60 minut řešili 18 – 24 úlohy (dle kategorie). Pokud byly úlohy zodpovězeny správně (v nabídce bylo pět odpovědí, ale pouze jedna byla správně), pak děti získaly po třech, čtyřech nebo pěti bodech. Za chybnou odpověď se jeden bod odečítal a

1 04, 2024

Kyber/ne/bezpečí doma i ve škole

2024-04-04T12:02:23+02:0001.Dub, 2024|

     Ve středu 27. března navštívil naši školu por. PhDr. Jaroslav Matoušek – preventista Policie ČR, odborník na techniku, zákon a prevenci, aby žákům 4., 5. 6. a 7. třídy  sdělil  informace o kyber/ne/bezpečí doma i ve škole. S rozvojem digitálních technologií bohužel mezi žáky základních škol dochází ke kyberšikaně, ale děti samy nedokážou mnohdy odhadnout

1 04, 2024

Vždyť já nemůžu nic změnit

2024-04-01T08:54:32+02:0001.Dub, 2024|

Co mohou mladí voliči svým hlasem ovlivnit? Proč bychom měli chodit k volbám? Jak se mohou občansky zapojit do veřejného dění? A co si vlastně představit pod pojmy demokracie a občanská angažovanost?Na tyto otázky odpovídala a diskutovala lektorka z organizace Milion chvilek pro demokracii se žáky 8. a 9. třídy ve dvouhodinové programu, který zpestřil

25 03, 2024

Soustředění sborečku Sluníčko

2024-03-25T11:13:40+01:0025.Bře, 2024|

V sobotu 23. března se sešly děti  z okolních sborečků z Javornice, Solnice, Slatiny, Skuhrova i Doudleb. V budově Rychnovského dětského sboru nás čekalo mnoho práce, především sezpívání písniček z kuchyňského prostředí. A tak jsme pilně trénovali- Bramboračku, Vařečku, Váleček, Kuchyňskou kapelu. Vymýšleli  jsme tanečky, instrumentální doprovody a různá jiná překvapení. Odpoledne nás čekala vycházka a hry. Těch jsme

25 03, 2024

5. tř. výlet do hvězdárny v HK

2024-03-25T08:30:10+01:0025.Bře, 2024|

Dne 18. 3. 2024 se žáci pátého ročníku vydali vlakem na exkurzi do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové. Exkurze začala návštěvou digitálního planetária, kde byl připraven moderovaný program. V něm lektor ukázal žákům hvězdnou oblohu a popsal naši sluneční soustavu a objekty, které se v ní nacházejí. Během výkladu odpovídal na dotazy z publika. Následoval film

22 03, 2024

PODĚKOVÁNÍ

2024-03-22T06:59:04+01:0022.Bře, 2024|

Chtěl bych touto cestou vyjádřit vděčnost a obdiv paní učitelce Kateřině Čižinské a paní vychovatelce Daně Petrové za vystoupení školního sborečku na setkání pro důchodce ve školní jídelně. Vaše účast a přednes byly potěšením a zdrojem radosti pro naše seniory. Veselé písničky, které jste zvolily, přivodily radost a úsměv na tvářích posluchačů. Energie a nadšení

21 03, 2024

Robotrack

2024-03-22T07:50:54+01:0021.Bře, 2024|

Ve středu 20. března se skupinka 12 žáků druhého stupně vydala vlakem do Týniště nad Orlicí. Zde se konal první ročník robotické soutěže. Naši žáci prozatím nebyli mezi soutěžícími, ale akce se zúčastnili jako diváci. Soutěž spočívala ve dvou různých typech orientačních závodů robotů. Zajímavý byl především závod robotů ovládaných na dálku, kterého se účastnilo

17 03, 2024

Jarní výlet do Kostelce nad Orlicí

2024-03-17T21:40:05+01:0017.Bře, 2024|

Ve středu 13. 3. žáci prvních tříd vyrazili pěšky do Kostelce nad Orlicí. Cílem byl zámecký park plný jarního kvítí. Po cestě jsme obdivovali rozkvetlé zahrádky v Grundě, kde jsme také načerpali síly díky svačině a krátkému odpočinku. Na kosteleckém sídlišti jsme obsadili dětské hřiště. Tuto zastávku žáci s nadšením uvítali. V parku kosteleckého zámku

Go to Top