25 03, 2024

Soustředění sborečku Sluníčko

2024-03-25T11:13:40+01:0025.Bře, 2024|

V sobotu 23. března se sešly děti  z okolních sborečků z Javornice, Solnice, Slatiny, Skuhrova i Doudleb. V budově Rychnovského dětského sboru nás čekalo mnoho práce, především sezpívání písniček z kuchyňského prostředí. A tak jsme pilně trénovali- Bramboračku, Vařečku, Váleček, Kuchyňskou kapelu. Vymýšleli  jsme tanečky, instrumentální doprovody a různá jiná překvapení. Odpoledne nás čekala vycházka a hry. Těch jsme

6 12, 2023

Soutěž o fajn lyžák

2023-12-06T09:20:54+01:0006.Pro, 2023|

Naše třída se díky iniciativě Anetky zúčastnila soutěže, o které níže popisuje několik dětí. Já jsem měla možnost z pozice třídní učitelky konečně zažít děti jako kolektiv, který se umí pro něco nadchnout a fungovat jako správňácký tým. Eva Horčičková Soutěž na Fajn rádiu. Jednoho dne Anet přišla do školy s nápadem, že bychom mohli soutěžit o

22 09, 2023

Bezpečně do školy

2023-12-06T08:15:01+01:0022.Zář, 2023|

... tak jsme pojmenovali akci, kterou jsme ve spolupráci s deváťáky uspořádali 21. září pro žáky 5. – 8. třídy.  V naší škole je povinný předmět dopravní výchova ve 4. třídě. Tak kolik si toho ti starší pamatují a řídí se pravidly, která jim vštěpujeme?  Na 13 stanovištích si děti ověřily a doplnily znalosti a dovednosti z dopravní

23 05, 2023

Streetart ve výuce, aneb výtvarka moderně

2023-05-23T00:41:25+02:0023.Kvě, 2023|

Během dubna a května měli žáci 8. třídy možnost, seznámit se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky se subkulturou graffiti a streetart. Hlavním cílem bylo ukázat žákům, že umění může mít mnoho podob a výtvarka nemusí být jenom o malování pastelkami, stříhání papíru, lepení a různých dalších technikách, které se stále opakují a po nějaké době

5 12, 2019

Semiramis v 7. B

2019-12-05T11:12:52+01:0005.Pro, 2019|

Nově vzniklá třída 7. B měla díky programu primární prevence Semiramis možnost stmelit kolektiv a zažít spolu dobrodružství a úspěch. Celá třída se účastnila různých aktivit, ve dvojicích malovali podivná stvoření, společně si zahráli pantomimickou tichou poštu, do diskuzí v kroužku každý přispěl alespoň krátkou větou a nakonec všichni našli i pozitivní slova chvály pro

21 05, 2019

Projektový den – Plastic Ocean

2019-05-21T14:34:57+02:0021.Kvě, 2019|

Na 30. dubna si devátá třída připravila pro své mladší spolužáky z druhého stupně projektový den s názvem Plastic Ocean. Celý den byl zaměřen na plastový odpad nejen v oceánech. Skupinky deváťáků si připravily jednotlivá stanoviště a zbytek žáků druhého stupně byl rozdělen do smíšených skupin, které postupně stanovištěmi procházely a plnily různé úkoly. Součástí

7 11, 2017

Šablony pro MŠ a ZŠ II.

2020-05-05T10:12:45+02:0007.Lis, 2017|

Název projektu: MŠ a ZŠ Doudleby 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015223 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 659 272 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.                

7 11, 2017

Školní mléko

2017-11-09T11:02:06+01:0007.Lis, 2017|

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách. 

7 11, 2017

„Ovoce do škol“

2017-11-07T14:53:34+01:0007.Lis, 2017|

Projekt „Ovoce do škol“ vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Tímto nařízením se zavedla rozsáhlá reforma v odvětví ovoce a zeleniny. Poskytováním podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“ za účelem dodávání produktů z

Go to Top