Během dubna a května měli žáci 8. třídy možnost, seznámit se nejen teoreticky, ale hlavně prakticky se subkulturou graffiti a streetart. Hlavním cílem bylo ukázat žákům, že umění může mít mnoho podob a výtvarka nemusí být jenom o malování pastelkami, stříhání papíru, lepení a různých dalších technikách, které se stále opakují a po nějaké době to může začít být nuda, dospívající žáky to nebaví a potřebují výuku něčím zpestřit. Proti tomu „street art“ je moderní a lákavé téma hlavně pro dospívající, proto vznikl projekt, který propojuje výtvarnou výchovu s výchovou k občanství.

I ve školství je někdy potřeba dávka štěstí, které nám tentokrát přálo hned dvakrát. Jednak máme štěstí na skvělé vedení školy, které nejen, že bylo celé akci pozitivně nakloněno, ale i díky panu řediteli se mohlo vše uskutečnit v podobě v jaké akce proběhla. Můj původní nápad na vyzkoušení si práce se spreji, téměř okamžitě změnil v projekt na zvelebení školního dvora a patří mu za to velké poděkování.
Poté jsme měli štěstí podruhé, když jsme oslovili pana Lenfelda, který se tomuto tématu věnuje již řadu let a byl ochoten stát se pro nás lektorem, konzultantem a průvodcem po celou dobu projektu. Štěstí bylo v tom, že jeden z předních umělců a odborníků bydlí jen několik minut od Doudleb. Někteří jeho práci dobře znali, vždyť jen málo z nás nevidělo nazdobenou zeď nádraží nebo „Vodárnu“ v Kostelci nad Orlicí, vlakovou zastávku v Častolovicích nebo některá z dalších děl, z dílny umělce s pseudonymem LefART, v okolí (Skuhrov nad bělou, Česká Třebová, …).

udílení rad
Předávání postřehů p. Lenfeldem

Úvodní workshop jsme věnovali troše teorie, především právním aspektům sprejerství, historii graffiti a různým technikám a vzorům. Kromě toho jsme se dozvěděli něco málo i ze života, z vývoje a práce našeho lektora LefARTa.
V dalších hodinách jsme již přešli na praktickou činnost, kde měli žáci možnost nejprve si vyzkoušet přípravu obrázků, vytváření různých šablon, které pak pomocí sprejů přenesli na určenou stěnu. V rámci toho si mohli vyzkoušet, jak se pracuje se sprejem, jak složité je mačkat trysku a jak musí pohybovat rukou. Sami poznali, že to není tak snadné, jak se na první pohled zdá.

Na žácích bylo vidět, že evidentně mají pro věc zápal a během půl hodiny byla pokryta celá stěna, nejprve obrázky ze šablon, které si sami vyřezali a poté i nápisy, podpisy a dalšími výsledky kreativní tvorby jednotlivců. Již zde se mohlo zdát, že jsme skončili a začali se množit pozitivní ohlasy na náš výtvor, nicméně to hlavní bylo teprve před námi.

Celá stěna byla přebarvena na bílo, pan Lenfeld udělal obrys nápisu, který žáci pomocí sprejů a vlastní kreativity vybarvily. Někomu se dařilo hned od začátku, někdo musel v odborných časopisech najít inspiraci, někdo musel písmeno několikrát předělávat, nakonec všichni došli ke zdárnému konci a své přiřazené písmeno zvládli doladit.

Díky zájmu, kratitivitě a snaze žáků vzniklo něco, co tu po nich nějakou dobu zůstane. Vzniklo dílo, které rozveselilo školní prostory a naši školu svým způsobem odlišilo od ostatních škol v okolí.
Rozhodně se jedná o něco, co vzbudí emoce, my ale doufáme, že pouze ty pozitivní, protože jak během výuky zaznělo „sprej je jako nůž, není to zbraň, je to jenom nástroj a až v rukou člověka se stává dobrým nebo špatným“. Našim cílem bylo ukázat žákům, že pokud se dodrží platná pravidla, nebude se ničit cizí majetek, tak i sprejování může být uměním a může vzniknout něco pěkného. Tak jako na našem dvoře teď vznikl, podle mého názoru, krásný nápis.

Výsledek tvůrčí práce žáků

Další přidanou hodnotou je to, že sami žáci tuto výuku hodnotí pozitivně, což jenom dokládají, nekteré z jejich výroků:

„Za mě to byla skvělá nová zkušenost. Mohla jsem si vyzkoušet něco k čemu se nejspíš už nebudu moct tak jednoduše dostat. Byla to zábava a myslím že to byl skvělí nápad jak zanechat nejen hezký nápis na škole ale i vzpomínku na naší třídu.“
„Za mě to bylo super. Byla to zábava a naučila jsem se konečně něco nového. A byl to pěkný zážitek a skvělý nápad.“
„Projekt se mi moc líbí je hezký jak je barevný a také je dobrý že si každý mohl navrhnou a vybarvit písmeno podle sebe. Hezké bylo že se zapojila skoro celá třída a udělali jsme to všichni dohromady.“
„Mě se moc líbilo, že nám pan učitel dokázal oživit věčně nudnou výtvarku něčím, co potkáváme téměř každý den. Bavilo mě zkoušet novou techniku malování a taky se něco přiučit o graffitech a street artu.“
„Sprejování bylo super, vyzkoušela jsem si něco nového a moc mě to bavilo.“
„Byl to velice dobrý nápad a zároveň zkušenost se spreji, kterou jen tak každý mít nemusí. Bylo to velmi zábavné, moc jsme si to užili. Děkujeme za úžasný nápad a zrealizování.“

Závěrem si dovolím ještě jednou poděkovat všem zúčastněným žákům za aktivitu a zájem. Zvláštní poděkování pak zaslouží Petr Lenfeld za lektorování a hlavně za přípravu krásného návrhu písmen, doladění veškerých detailů a skvělou spolupráci. A v neposlední řadě pan ředitel, který se nepřímo, ale velkou měrou zasloužil o to, že jsme mohli akci realizovat a že dopadla, tak skvěle.

Roleček Jan