… tak jsme pojmenovali akci, kterou jsme ve spolupráci s deváťáky uspořádali 21. září pro žáky 5. – 8. třídy.  V naší škole je povinný předmět dopravní výchova ve 4. třídě. Tak kolik si toho ti starší pamatují a řídí se pravidly, která jim vštěpujeme?

 Na 13 stanovištích si děti ověřily a doplnily znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, a to jak z pohledu chodce, tak cyklisty nebo jezdce na koloběžce.

 • Jak se zachováš, když uvidíš tuto dopravní značku?
 • Zkontroluj povinné vybavení kola.
 • Kdy na kole rozsvítíš světla? Jaké barvy mají světla?   
 • Předveď, jak se (ve skupině) přechází po přechodu.
 • Jděte správně po silnici bez chodníku, po chodníku.
 • Ukaž na mapce, jak se pěšky dostaneš z místa A do místa B.
 • Zakresli na mapce jedinou správnou trasu cyklisty z jednoho místa do jiného.
 • Poskytni první pomoc člověku, který po pádu leží na obrubníku a nereaguje; šátkový obvaz uvaž jinému pacientovi se zlomenou rukou.
 • Vyřeš situací na křižovatkách bez rozlišení i se značkami (ve trojici) – modelová situace – žáci si hráli na cyklisty a ukazovali, v jakém pořadí projedou křižovatkou.
 • Předveď na kole odbočení vpravo/vlevo.  
 • Projeď správně zúženou vozovkou, objeď stojící vozidlo, vrať se zpět a zastav u okraje silnice.
 • Na www.besip.cz vyplň test.
 • Pozorně zhlédni podpůrné video spoty o poskytování první pomoci v dopravě.

Většinu stanovišť si vzali na starosti deváťáci, učitelé fungovali jen jako podpora. Nejstarší žáci zadávali úkoly, kontrolovali a radili při jejich řešení. Podle slov vyučujících se svého úkolu zhostili velmi dobře. Za to si zaslouží náš velký dík.

Některé úkoly plnili všichni žáci jednotlivě, jiné prováděli ve dvojicích, nebo skupinkách.

My, učitelé, si myslíme, že dnešní akce splnila svůj účel a přispěje k bezpečným cestám dětí do školy i na výlety.

Věříme, že nás v našem snažení podpoří také rodiče a budou více dbát na správné vybavení svých cyklistů a jezdců na koloběžkách.

Přáli bychom si, aby žáci pochopili, že nároky, které na ně v rámci dopravní výchovy klademe, jsou oprávněné a že mají sloužit k bezpečným návratům z jejich cest.

Za všechny pedagogy zapsala Blanka Drtinová

Zde jsou názory třídních kolektivů:

6.A –  Bylo to velmi dobré a zábavné. Konečně jsme si mohli zopakovat pravidla bezpečného chození do

          školy. Děkujeme všem učitelům a žákům 9. třídy, že takovou akci připravili.

6.B – Bavilo nás hledání trasy na mapce.

7. tř. – Potřebujeme lépe porozumět tomu, co znamenají dopravní značky.

8.A – Akce se nám líbila. Zapojili jsme se rádi, bavili jsme se. Musíme zlepšit techniku jízdy na kole.

8. B – Nás hodně bavila jízda na kole zúženou vozovkou a objíždění batohu (to znamená stojícího auta).

9. tř. – Palec nahoru znamená, že to byla bezvadná akce a že by se měla opakovat