Na 30. dubna si devátá třída připravila pro své mladší spolužáky z druhého stupně projektový den s názvem Plastic Ocean. Celý den byl zaměřen na plastový odpad nejen v oceánech. Skupinky deváťáků si připravily jednotlivá stanoviště a zbytek žáků druhého stupně byl rozdělen do smíšených skupin, které postupně stanovištěmi procházely a plnily různé úkoly. Součástí dne bylo i promítání dokumentu Plastic Ocean (Oceán plastů), který odhaluje ošklivé pravdy o plastech ve vodách oceánů a mořských zvířatech a jejich vliv na naše životy. Tento dokument byl pro deváťáky podkladem pro přípravu jejich stanovišť.

Během projektového dne se žáci na stanovištích seznamovali s tříděním jednorázových plastů a jejich znovuvyužití, vymýšleli, jak plasty v každodenním životě nahradit, zjišťovali, co vše je možné pomocí recyklace z plastu znovu vyrobit nebo poslepu poznávali různé plastové předměty. Především se ale seznámili s problematikou plastů, které je potřeba každý den omezovat.

Myslím, že si žáci odnesli zajímavé poznatky, udělali další krok k lepšímu třídění a ochraně přírody a zároveň se ve smíšených skupinkách lépe poznali i se spolužáky z jiných tříd.

Dominika Šveráková