Projekt „Ovoce do škol“ vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Tímto nařízením se zavedla rozsáhlá reforma v odvětví ovoce a zeleniny.

Poskytováním podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“ za účelem dodávání produktů z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních by mělo u mladých spotřebitelů vést ke zvýšení obliby těchto produktů, a tedy i k jejich vyšší budoucí spotřebě. Vedle požadovaných celospolečensky důležitých cílů zlepšení zdravotního stavu mladé populace, snížení obezity a změny stravovacích návyků by projekt umožnil splnit cíle Společné zemědělské politiky. Současně se přepokládají pozitivní dopady do sektoru zemědělství a to včetně vyšších výdělků, stabilizace trhů a dostupnosti současných i budoucích dodávek. Úspěšné řešení projektu je postaveno na širokém partnerství mezi vzdělávacím úsekem, zdravotnictvím a zemědělstvím za účasti soukromého, veřejného a občanského sektoru. K zesílení účinnosti celého projektu je nutné distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními. Česká republika stanovila jako cílovou skupinu žáky prvních až pátých ročníků základních škol, u nichž se předpokládá nejvyšší efektivita při realizaci cílů celého projektu. Žáci dostávají dvakrát do měsíce balíček ovoce nebo zeleniny. Zatím se mohli setkat s jablky, hruškami, mandarinkami, kiwi, ředkvičkami a polní okurkou.