S tímto logem ve středu 22. února  zavítala do naší školy  por. Mgr.Alena Kacálková – preventistka Policie Rychnov nad Kněžnou –  tentokrát s besedou o trestní odpovědnosti.

  V první části besedy žáky 8. a 9. třídy seznámila se základy právního vědomí nezletilých a mladistvých, zákony a jejich významem, postavením mladistvého v právním systému ČR a jeho trestní odpovědností, rejstříkem trestů či jaké opatření je ukládáno nezletilým a mladistvým za jejich provinění. Vysvětlila žákům pojmy jako je pachatel, oběť, trestný čin, přestupek, probace, obžaloba, rozsudek, alternativní trest.

  Druhá část besedy byla věnována výskytu drog, především nikotinových sáčků. Paní Kacálková připomenula to, co již od nás děti slyšely, a to nebezpečí užívání drog, jejich vysokou návykovost, dokonce i hrozbu smrti u dítěte, které by tento sáček mohlo spolknout, pokud by se jednalo o ten s vyšším obsahem nikotinu. Dotkla se i dalších drog, jejichž obliba v našem státě bohužel narůstá, např. u kratomu. Žáci viděli několik ukázek z dopravních nehod, jejichž řidiči byli v době nehody pod vlivem návykové látky, a všechny tyto nehody skončily tragicky.

  I když jsou žáci naší školy opakovaně poučováni v hodinách informatiky a výchovy k občanství a ke zdraví o kyberšikaně a o dalších nebezpečích souvisejících se sociálními sítěmi, uvítali jsme, že paní Kacálková i toto téma otevřela.

 V letošním roce se beseda s Policií ČR konala v pěti třídách, vždy s aktuálními tématy pro daný věk, a budeme v tom pokračovat i nadále.

Ivana Machačová – metodik prevence