Dne 24. 1. se skupina žáků 9. tříd zúčastnila akce „How to find books, journals and information“ ve vědecké knihovně v Hradci Králové. Cílem programu bylo učit se vyhledávat literární zdroje, komunikovat v anglickém jazyce a seznámit se s prostorem této moderní instituce. Žáky během dvouhodinového programu provázel zkušený knihovník. V úvodu žáci absolvovali kvíz na svých mobilních telefonech, následně se rozdělili do dvojic a samostatně v prostorách knihovny vyhledávali zdroje a plnili úkoly. V závěrečné části pak prezentovali své výsledky ostatním spolužákům.

Myslím, že to byla pro nás dobrá zkušenost a do budoucna se do Vědecké knihovny v rámci nabízených programů ještě rádi podíváme.

Jana Kholová