Mnoho týdnů od začátku školního roku uteklo jako nic – nejen ve škole při výuce, ale také při tvoření v keramické dílně. Děti se schází každou středu a z pod jejich rukou se kus hlíny mění v umělecký výrobek. Než ale takové dílo spatří světlo světa, musí se vytvarovat, nechat vyschnout a poprvé vypálit v keramické peci na tzv. přežah ( 800°C). Pak děti čeká závěrečné dokončení a to je glazování a následný „ostrý“ výpal na 1060°.  Když je možnost, mohou děti ohraničené části výrobku vyskládat skelnými střepy. Tímto bych chtěla poděkovat rodičům a panu  Zilvarovi z Opočna za zaopatření barevně zajímavého skla. Poděkování patří také panu školníkovi Dostálovi, který nám sklo drtí na vhodnou velikost. Nápaditost a originální  keramické ztvárnění mohli ostatní obdivovat na malé výstavě ve škole. Pro kolemjdoucí  i ve výloze vedle knihovny – a to díky spolupráci paní Voborníkové a paní učitelky Čižinské či paních asistentek Kytlíkové a Bažantové, které opatrně vše nainstalovaly. Mně nezbývá než si přát, aby měly děti trvalou radost z toho, že si něco vytvoří, zapojí svou fantazii a smysluplně využijí svůj čas. 

                                                                                 Eva Horčičková