Ve středu 27. března navštívil naši školu por. PhDr. Jaroslav Matoušek – preventista Policie ČR, odborník na techniku, zákon a prevenci, aby žákům 4., 5. 6. a 7. třídy  sdělil  informace o kyber/ne/bezpečí doma i ve škole. S rozvojem digitálních technologií bohužel mezi žáky základních škol dochází ke kyberšikaně, ale děti samy nedokážou mnohdy odhadnout následky svého chování. Proto je dobře, že je o tom poučí nejen rodiče a učitelé, ale i osoba k tomu přímo povolaná. Celý program probíhal v naší nadčasové krásně velikonočně vyzdobené školní jídelně.

   Přednáška byla o kyberprostoru, kyberšikaně, a také o jednotlivých sociálních sítích. Bylo překvapivé, že někteří mladší žáci již mají účty na sociálních sítích a také, že tam tráví spoustu času.  Policista blíže žákům vysvětlil jednotlivé pojmy jako kyberprostor, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming , sexting, netolismus a digitální stres. Také zaznělo, jak se zachovat v případě, když dostanou útočnou zprávu, na koho se obrátit v případě jakýchkoli problémů, jak by mělo vypadat jejich bezpečné/silné/ heslo. Dozvěděli se o zásadách správného používání sociálních sítí a spoustu dalších důležitých informací.

 Na závěr zhlédli žáci krátké video o zneužití fotografie dívky na internetu a byl také zmíněn  dokument V síti.

 Na další školní rok máme již domluvenou přednášku pro žáky 8. tříd o trestní odpovědnosti.

Bylo to velice zajímavé a poučné. Moc děkujeme.

Iva Machačová – metodik prevence

třídní učitelé přítomných tříd

žáci na besedě - kybernetika