Že se na Vamberecku paličkují krajky již čtyři století, je všeobecně známo. Kdo ale byla zakladatelka této tradice a za jakých okolností přišla do zdejšího koutu českého království, to jsme se dozvěděli v rámci komponovaného programu, který svou netradiční formou kombinoval mluvené slovo s divadlem a díky výstupům šermířů a dobové hudbě nás plasticky přenesl do doby závěru třicetileté války. Doby utrpení a všeobecné bídy ostře kontrastující se společenským vzestupem a leskem života vojenských dobrodruhů deroucích se o slávu. Mezi ně patřil i Kašpar z Grambu, původem z Flander, na území dnešní Belgie, který se ze syna mlynáře vyšvihl do hodnosti plukovníka císařské armády a zakoupil vamberecké panství. Jeho žena Magdalena, pocházející z rodu Reichlinů z Meldeggu, se po jeho smrti ujala správy panství a chopila se organizace nového výnosného podnikání – výroby paličkovaných krajek.

  Hlavním průvodcem programu byl Bohumír Dragoun, experimentální archeolog, popularizátor historie, zakladatel skanzenu Villa Nova v Uhřínově a rozený vypravěč, jemuž zdárně sekundoval soubor Divadelního spolku Zdobničan z Vamberka. Dramatické chvíle napětí do představení vnesla Skupina historického šermu Corporal z Hradce Králové a dobu vzniku tradice krajkářství na Vamberecku přiblížily též ukázky raně barokní hudby.

  Pořad byl pro žáky 8. a 9. třídy velmi příjemným přínosem dalších informací do hodin českého jazyka, dějepisu, hudební výchovy, ale i chemie.

  Děkujeme paní učitelce Drtinové za zařízení této akce.

Za pedagogický doprovod: Iva Machačová