To zní jako fascinující projekt vytváření funkčních modelů katapultu. Je to skvělý způsob, jak podpořit kreativitu a inovaci.  

Inspirací byl katapult postavený chlapci Jakubem, Jakubem a Jakubem, Petrem a Šimonem v loňském roce, tedy už v 6. třídě. 

Každý žák mohl přistoupit k úkolu s vlastním pohledem a představou, což přispělo k rozmanitosti výsledků. 

 Je skvělé, že většina z nich dosáhla očekávaných výsledků a že byla funkčnost ověřena v třídní soutěži. Tímto způsobem mohli žáci nejen získat praktické dovednosti v konstrukci a technickém myšlení, ale také se učili týmové práci a soutěžení způsobem, který je zábavný a motivující. 

 Tento projekt je příkladem toho, jak školní výuka může být zajímavá a jak může podporovat rozvoj různých dovedností u žáků. 

František Klapal 

výrobky ze dřeva
výrobky ze dřeva
výrobky ze dřeva