Letošní školní rok začal netradičně až 4. září. Pondělní ráno se školní dvůr naší školy ozýval nejen smíchem a radostí, ale i obavami z nastávajících školních povinností. Před osmou hodinou, kdy už všichni ostatní žáci školy zaplnili budovu, se dvůr začal plnit přicházejícími nově nastupujícími prvňáčky v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších členů rodiny. Když už to vypadalo, že jsou všichni – nakonec se jich sešlo 27, přivítal jsem je, pozdravil doprovod a popřál úspěšný školní rok. Nově nastupující žáky přišel již tradičně pozdravit pan starosta Ivan Keprta, který popřál žákům mnoho zdaru v nadcházejícím školním roce a mnoho úspěchů na vzdělávací cestě. Rovněž předal drobné dárky za městys Doudleby nad Orlicí. Všichni pak plní očekávání a vzrušení odešli pod vedením svých učitelek paní Ivany Potůčkové a Ivety Stejskalové do tříd.  Cestou je čekalo milé překvapení – naši noví žáci byli potleskem vítáni staršími spolužáky, což bylo velmi milé gesto.  

Tak začal náš nový školní rok plný naděje, smíchu a přátelství. Jsem si jist, že naši prvňáčci budou mít skvělý rok plný nových poznatků, dovedností a zážitků. 

A ještě pár údajů ze statistiky. Celkem nám do školy přišlo 232 žáků. Jak už bylo zmíněno, 27 žáků nastoupilo do dvou prvních tříd. Po jednom přišlo do 2. a 5. třídy, dva přišli do 3. třídy. Celkem 11 žáků nastoupilo do dvou šestých tříd. V první třídě a v šesté třídě se nachází jeden žák z Ukrajiny. 

A ještě organizační změna v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že bylo zapsáno pouze 8 nových dětí, je celkový počet v současné době 51 dětí. To je i důvod, proč musela být uzavřena jedna třída mateřské školy, která byla v budově základní školy, a která nyní slouží pro jednu z 1. tříd. S tím souvisí i odchod dvou učitelek mateřské školy, kterým vypršela pracovní smlouva.  

Přeji všem dětem, žákům i rodičům školy a všem pracovníkům školy úspěšný školní rok. Ať se vám daří a společně dokážeme překonávat veškeré nástrahy a výzvy, které nový rok přináší. 

František Klapal, ředitel školy