Chtěl bych touto cestou vyjádřit vděčnost a obdiv paní učitelce Kateřině Čižinské a paní vychovatelce Daně Petrové za vystoupení školního sborečku na setkání pro důchodce ve školní jídelně. Vaše účast a přednes byly potěšením a zdrojem radosti pro naše seniory. Veselé písničky, které jste zvolily, přivodily radost a úsměv na tvářích posluchačů. Energie a nadšení zpěváků se promítly do každého tónu, což udělalo vaše vystoupení nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné.

Ještě jednou děkuji vám i celému školnímu pěveckému sboru za vaše krásné vystoupení a vzornou reprezentaci školy. Tlumočím i velké díky od všech přítomných seniorů.

František Klapal