Dne 7. 6. k nám zavítali zajímaví hosté – lektoři z NEPZ (výchovně vzdělávací program – Nejbohatší Ekosystémy Planety Země)– Honza Suchý s kolegyní  Denisou Adamírovou, kteří se zabývají aktivní ochranou přírody zejména na Slovensku, ale i v Indonésii nebo Kostarice.

Děti z 1. stupně si vyslechly přednášku „Oko medvěda“, která je zaměřená na monitoring šelem v Kremnických vrších a NP Nízké Tatry. Zhlédli jsme videa a fotografie pořízené z foto- pastí nejen ze Slovenska. Viděli jsme zvířata jako jsou rys ostrovid, smečku vlků, lišku, medvědy, kočku divokou, opice, tapíry a jiné ohrožené druhy zvířat. Děti se musely zamýšlet nad otázkami – „co, proč a jak“ a poté byly odpovědi srozumitelně dovysvětleny a upřesněny. Zjistili jsme, co jsou to rezervace, jaké to je být dobrovolníkem či co obnáší hlídková činnost pralesa a kdo ji může vykonávat. A dokonce, že je možné si koupit kousek pralesa a k čemu je to vůbec dobré.

Na závěr si žáci mohli prohlédnout samotnou foto-past a sáhnout na sádrový odlitek stopy medvěda a tygra.

Nejenže tento strážce přírody uměl poutavě vyprávět, on nás přímo nadchl. Už teď se těšíme na další setkání, které si určitě na podzim nenecháme ujít.

Za  1. stupeň –  Eva Horčičková

děti na přednášce
děti na přednášce
děti osahávají odlitek stopy medvěda