V průběhu měsíců března, dubna a května proběhl na naší základní a mateřské škole projekt pod názvem Zdraví dětem, který je zaměřený na boj s dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Jednalo se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou skupinu dětí a mládeže.

   Děti v MŠ zhlédly pohádku Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Celý příběh byl zaměřený na osvojení základů zdravého a pravidelného stravování, upozornil na nebezpečí hladovění a následky spojené s nedostatečným příjmem potravy.

   Dětem v 1. a 2. třídě byly připomenuty základy zdravého stravování, pravidelnost jídla a pohybu. Příběh Jak Zdravík s Jedlíkem uzdravili Betynku byl zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku.

   S dětmi ve 3. – 5. třídě lektorka mluvila o základních složkách potravy, základních pravidlech zdravého stravování, o nebezpečí diet a hladovění. V praktické části děti lepily obrázky potravin vystříhaných z letáků do potravinové pyramidy, a tak si uvědomily, jak málo zdravých potravin v letácích najdou.

  Vzdělávací kurz pro žáky 2. stupně probíhal ve čtyřhodinovém bloku. Hlavními tématy byla zdravá výživa, energetická hodnota potravin, alternativní výživa, poruchy příjmu potravy, rizika obezity, civilizační onemocnění, význam pohybu a sportu.

Iva Machačová – metodik prevence

A reakce 6.A třídy:

Dnes  3.5. 2024 absolvovaly šesté třídy přednášky o zdravé výživě a o zdravém stylu života.

Bavili jsme se o sacharidech, tucích, umělých sladidlech, bílkovinách a mnoha dalších. Přednáška trvala 4 hodiny a v posledních dvou jsme se bavili o nemocích – anorexii a bulimii. Zhlédli jsme prezentaci a dostali jsme papír na doplňování.

 Bylo to velice poučné, jen tam bylo málo aktivit. Prezentace byla pěkná.