Výsledky voleb zástupců rodičů a zástupců pedagogů do školské rady pro období 2022 – 2024      (vyvěšeno 29. 3. 2022)

Zástupci rodičů:

Vydáno 272 obálek s pokyny a volebním lístkem pro volby zástupců rodičů.

Přijato 135 platných obálek, 0 neplatná obálka.

Přijato 119 platných hlasovacích lístků, 16 neplatných hlasovacích lístků.

Výsledky hlasování:

 1. Potštejnský Jan 64 hlasů

 2. Hrubešová Kristýna 55 hlasů

 3. Beneš Vít 44 hlasů

 4. Janečková Ivana 30 hlasů

 5. Čapek Jan 27 hlasů

 6. Pavlíčková Michaela 23 hlasů

 7. – 8. Louthan Ondřej 8 hlasů

                Pavlová Anna Marie 8 hlasů

Zástupci pedagogů:

Vydáno 32 obálek s pokyny a volebním lístkem pro volby zástupců pedagogů.

Přijato 26 platných obálek.

Přijato 25 platných hlasovacích lístků, 1 neplatný hlasovací lístek.

Výsledky hlasování:

 1. Jeništová Lenka 17 hlasů

 2. Lukešová Lucie 12 hlasů

 3. Petrová Dana 11 hlasů

 4. Štěpánková Petra 10 hlasů

 5. Zahálková Denisa 9 hlasů

 

Výpis z § 168 zákona 561/2004 Sb.:

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny

 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok

 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 9. podává návrh na odvolání ředitele

 10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

  •  

 

Přehled členů a zápisy z jednání