Vážený pane starosto, vážený pane Dujko, vážený pane řediteli, vážení učitelé, drazí rodiče, milí spolužáci. 

   Po devíti letech se tu scházíme, abychom se rozloučili. Než se ale rozletíme do světa, pojďme si připomenout všechny ty roky, které jsme spolu prožili. 

   První stupeň jsme zahájili s paní učitelkou Brodinovou, s její pomocí jsme se učili číst, psát a počítat. Postupně se přidávaly další předměty jako vlastivěda, přírodověda a další. Společně jsme také tvořili přátelský kolektiv. 

   V šesté třídě se náš kolektiv rozrostl o žáky z Potštejna a Záměle. Další velkou změnou byly také nové předměty a noví učitelé. 

 Během školních let jsme absolvovali spoustu výletů a kurzů: adaptační pobyt v Potštejně, výlet do Josefova a Všestar, Terezína a Plzně, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz. 

   V osmé a deváté třídě jsme se připravovali na přijímací zkoušky, které jsme všichni úspěšně absolvovali. 

  Velké poděkování proto patří i našim rodičům, kteří nám s přípravou do školy hodně pomáhali a byli nám oporou při studiu na přijímací zkoušky na střední školy. 

   Před námi je teď nová kapitola, střední škola, kde nás čekají nové příležitosti, zkušenosti, noví učitelé a spolužáci. Věřím, že jsme na vše dobře připraveni, protože jsme zde získali pevné základy, za které děkujeme: 

Paní učitelce Brodinové, naší třídní učitelce na prvním stupni, která nám byla oporou v prvních školních letech. 

Paní učitelce Štěpánkové za příjemné hodiny hudebky. 

Paní učitelce Vostřelové za trpělivost při výuce přírodopisu a výtvarné výchovy. 

Paní učitelce Petrové za její péči a starostlivost ve školní družině. 

Panu řediteli Klapalovi za to, že nás provedl světem fyziky a pracovních činností. 

Paní učitelce Jeništové za její snahu nám vysvětlit složitosti matematiky. 

Paní učitelce Sedláčkové za výuku fyziky a za to, že nás vedla při výběru povolání. 

Paní učitelce Kholové a paní učitelce Zezulkové děkujeme za zábavné hodiny angličtiny. 

Paní učitelce Handlové za hodiny ruského jazyka a zeměpisu. 

Panu učiteli Pavlíkovi děkujeme za odhalení tajů finanční gramotnosti, dějepisu a zeměpisu. 

Paní učitelce Jablonské děkujeme za její vášeň a nasazení při výkladu přírodopisu a při hodinách výtvarné výchovy. 

Paní učitelce Drtinové děkujme za to, že nás úspěšně naučila základům chemie. 

Panu učiteli Rolečkovi děkujeme za zábavné hodiny informatiky, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví. 

Paní učitelce Pastvové za akční hodiny tělesné výchovy. 

Paní učitelce Machačové děkujeme za její podporu a pochopení, které nám vždy projevila jako třídní učitelka. 

Jménem žáků z Potštejna a Záměle bych chtěla poděkovat paní učitelce:  

Kovandové 

Felcmanové 

Viktorinové 

Balousové 

Prachařové 

   Zvláštní poděkování patří také panu Dujkovi za poskytnutí těchto slavnostních prostor. 

   Panu starostovi děkujeme za příjemnou spolupráci se školou. 

Na závěr přeji svým spolužákům hodně štěstí a úspěchů v budoucích studiích i v osobním životě. A všem včetně učitelů přeji hezké prázdniny. 

Za 9. třídu Kateřina Bednářová