Dne 29. 4. 2022 se v naší škole slétli všechny čarodějky a čarodějové. Ti se v týmech utkali v různých kláních – hod čarodějnickým koštětem, překonání pavoučí sítě či skládání čarodějnických střípků. Měli možnost si také sestavit recept na elixír nebo si vyzkoušet svou odvahu při hledání překvapení v nádobách, které byly naplněny blíže neurčenou hmotou. Taktiku i zručnost si ověřili při letu na smetáku a pavoučích závodech. Znalosti z českého jazyka využili u písmenkového čarování.

V průběhu disciplín uplatnili své umělecké nadání u malby čarodějnického portrétu. Odměnou za vynaložené úsilí jim byla svačinka v podobě barevné myšky.

Dopoledne plné zábavných aktivit jsme si všichni moc užili.

Za všechny z 1. stupně Eva Horčičková a Ivana Janečková

slet čarodějnic