Začátkem října mě kontaktovala moje bývalá žákyně Kateřina Bílková s nabídkou představení Hotelové školy Poděbrady, kde studuje ve 2. ročníku. Domluva byla rychlá. Káťa společně s Veronikou Chaloupkovou ze 3. ročníku stejné školy přišly oblečené do dress code, ve kterém se účastní teoretické i praktické výuky. Žákům 8. a 9. třídy vysvětlovaly všechno zajímavé o studiu od přijímacích zkoušek až po maturitu. Vysvětlily, jaké obory lze studovat, kolik korun stojí všechno oblečení do školy i na praxi, ubytování na domově mládeže atd.  Svou současnou školu chválily. Učitelé se prý o ně dobře starají, o všem s nimi komunikují, radí v rámci studia i při odborných praxích. Dívky nezatajily, že se od 1. ročníku musely denně připravovat na vyučování. Své znalosti už využívají při praxi v pražských pětihvězdičkových hotelích nebo v hotelích v Krkonoších. Škola jim vychází vstříc, takže Veronika jezdí do Prahy nejen o víkendech, ale na vyžádání hotelu třeba i v týdnu pořádat banket. Tím si při studiu přivydělává.  

Závěrem dívky odpověděly na naše všetečné dotazy. Pověděly i to, kam by rády směřovaly po ukončení školy.

Obě dívky nás velmi mile překvapily svým vystupováním, svým zaujetím pro studium, svojí náročností na sebe.  My jim přejeme mnoho úspěchů v jejich studiu a samé spokojené hosty, o které se budou starat.

B. Drtinová, I. Machačová