Ve čtvrtek 12. října proběhl ve škole projektový den “ TONDA OBAL“. Beseda o třídění a recyklaci odpadů. Žáci 1.stupně si zábavnou formou osvěžili znalosti o správném třídění odpadů do různě barevných kontejnerů.  Dozvěděli se také jak a kde se recykluje správně vytříděný odpad a co se všechno z něho vyrábí. Na vlastní oči mohli vidět, jak vypadá rozdrcený plast, ze kterého se pak vyrábí např. mikina či plyšová hračka. To bylo pro děti velké překvapení. Žáci se aktivně zapojovali a také za to byli na konci besedy odměněni malým dárkem. Žáci 2. stupně se dozvěděli spoustu užitečných věcí o třídění různých materiálů. Zjišťovali, jak se má správně recyklovat a jak se dají různé materiály dále využívat. Nejvíce je překvapilo z čeho se vlastně vyrábí plasty a co se z nich po recyklaci dá všechno vyrobit. Součástí besedy bylo také seznámení se sběrným dvorem a co vše tam můžeme odvést. Na závěr každý dostal kartičky s různými materiály a měl je správně vytřídit do barevné popelnice. Dětem se vše povedlo perfektně vytřídit, jen malé zaváhání bylo u porcelánu a žárovek. No vlastně celkově bylo nejtěžší přijít na to, kam se má správně vytřídit sáček od čaje.

Hloušková, Pastvová