Ve čtvrtek 22. září navštívili děti mateřské školy a žáci 1. stupně základní školy hudební pohádku v tělocvičně s názvem „Jak se z Veselova vytratilo štěstí“ v podání hudebního dechového kvinteta.

Jak se z Veselova vytratilo štěstí ? Hudební pohádka, ve které se děti dozvěděly, že sám člověk zvládne hodně, ale s pomocí kamarádů mnohem více. Kromě pohádkového příběhu děti slyšely a viděly fagot, hoboj, klarinet, lesní roh a příčnou flétnu.

Během hodinového představení se žáci seznámili s různými hudebními pojmy, poslechli si příběh podbarvený 5 hudebními nástroji, naučili se společnou píseň, doprovázeli na nástroje Orffova instrumentáře a také se z nich na chvíli stali dirigenti. Nakonec si žáci měli možnost zblízka prohlédnout všechny nástroje.

Všem zúčastněným se představení, dle jejich reakce, líbilo a přineslo nevšední přiblížení „vážné“ hudby pro nejmenší posluchače. Byl to velmi příjemný zážitek pro všechny a budeme se těšit, co si pro nás muzikanti připraví příště.

??