Dne 6. 2. 2024 se žáci 9. ročníku zúčastnili programu „How to find books, journals and information“ ve Vědecké knihovně v Hradci Králové. Na úvod byli seznámeni s chodem knihovny a zahráli si na mobilu vstupní kvíz, poté se po skupinách rozptýlili v prostorách knihovny a dle zadání hledali cizojazyčné zdroje, ze kterých dále plnili úkoly. Závěrem svoji práci prezentovali před ostatními. Byla to pro ně nová zkušenost a mnozí ocenili krásné prostory a zázemí této moderní instituce. Někteří žáci se zároveň zaregistrovali a stali se tak jejími novými čtenáři.                                                       JK a LZ