Seznam uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
je zde


Zveřejněno dne: 30. 5. 2024

František Klapal, ředitel