Seznam uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče


Zveřejněno dne: 25. 5. 2023

František Klapal, ředitel