Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 2020-05-25T23:05:27+00:00

Informace k zápisu do mateřské školy pro rok 2020:

Vážení rodiče,

v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (www.zsdoudleby.cz). Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění
je stanoven na den: 26. 5. 2020.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ zde.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi.  

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po předchozí telefonické domluvě dne 25. 5. 2020 v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, na adrese Komenského 365, v kanceláři zástupkyně ředitele pro MŠ.

 

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Lucii Lukešovou, telefon: 734 823 832

Sledujte, prosím, průběžně informace na této stránce.

František Klapal