Ve středu 12. dubna se ve 13 hodin otevřely dveře Základní školy v Doudlebách nad Orlicí pro třicítku budoucích školáků a jejich rodičů. Nejprve byly ověřeny základní identifikační údaje. Vlastní zápis probíhal ve dvou třídách. Pro předškoláky bylo připraveno hned několik úkolů. Stavěli z kostek, poznávali barvy a geometrické tvary, počítali a kreslili postavu. Paní učitelky se snažili zjistit, zda jsou schopni zapojit se do vzdělávacího procesu a zaměřily se především na výslovnost – to je totiž v posledních letech velká slabina šestiletých. Některým rodičům doporučili pedagogové návštěvu logopeda tak, aby děti ještě do začátku školního roku vyslovování problémových hlásek zdokonalily. Výhodou dnešních předškoláků naopak je, že umí vyjádřit své pocity, názory i potřeby. Všichni předškoláci si pak odnesli domů dáreček, který pro ně vyrobily paní vychovatelky a děti ze školní družiny.

Moc děkuji všem paním učitelkám a vychovatelkám za přípravu a vlastní provedení zápisu.

František Klapal