Ve čtvrtek 6. října jeli osmáci v rámci výuky biologie do ZOO Praha. Využili k dopravě vlak, metro i městskou dopravu. Jde o moderní zahradu, která ukazuje zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Nejvíce se dětem líbilo Údolí slonů, nový Pavilon goril a pavilon Indonéské džugle. Velmi zajímavé byly i výhledy na samotnou Prahu.

Zahrada má celkovou rozlohu 58 hektarů, nachází se zde 14 pavilonů a přes 5 600 jedinců – tedy pestrá kolekce zvířat z celého světa. Při hodinách přírodopisu se budou osmáci k návštěvě zoo opakovaně vracet a své poznatky z exkurze si vzájemně sdělovat.

I. Vostřelová

I. Machačová