V září bylo přihlášeno do oddělení Tygříků 25 dětí. Jsou to v naší MŠ nejmladší děti, převážně 3leté. Proto pro ně bylo vše nezvyklé a nové. Seznamovaly se s novými kamarády, učily se dodržovat pravidla společenského soužití a chování v kolektivu, kde byly poprvé. Tato adaptace je pro děti velkým životním mezníkem, ale všechny je postupně zvládly. Kromě nových povinností děti získaly i nové zážitky.

 Dvakrát k nám do MŠ přijelo loutkové divadlo a děti se zúčastnily i projektu BYLINKY, kde se s různými bylinkami seznámily blíže. I konec roku byl v naší MŠ, jak už to bývá, nabitý akcemi. Děti se nemohly dočkat Ježíška, toho nejkouzelnějšího období v roce, proto je nejvíc oslovilo „vítání adventu“ a předvánoční akce.

Děti si upekly cukroví – kokosové pracny, které pak podávaly rodičům na „vánočním tvoření“, kde zároveň předvedly formou pásma básniček, říkanek a tanečků, co se doposud v MŠ naučily. I když z důvodu vysoké nemocnosti byla malá účast, přesto si to rodiče s „tygříky“ užili a strávili příjemné předvánoční společné chvíle. Děti ve školce navštívil i Mikuláš se svojí družinou a došlo i na tradiční nadílku.

Před zakončením samotného roku dětem nechyběl ani Štědrý den, kde se děti seznámily s vánočními tradicemi a zvyky a u stromečku si též rozbalily vánoční dárky a zazpívaly si koledy.

Dětem se líbilo i téma zimních sportů, kde si mohly jednotlivé sporty vybrat a zasoutěžit si v nich. S velkým úspěchem se setkala i pomoc s krmením zvířátek, ať už to byly kachny na řece nebo procházka ke krmelci do lesa, kam děti donesly mrkve, jablka a pečivo.

Už se společně moc těšíme na blížící se jaro a nové zážitky.

                                                                                                    Tereza Šimková, učitelka MŠ