Jak pokračoval náš historický projekt? Po stopách mamutů jsme se ocitli v Egyptě pod taktovkou paní učitelky Lukešové. Děti přivítali naši průvodci Anežka s Vaškem, kteří byli oblečeni v tematickém kostýmu a děti musely uhodnout, do jaké doby se to dostaly. Poté, co se otevřely dveře, spatřily královnu Egypta a její správkyně. Děti se rozdělily do Horního a Dolního Egypta. Měly možnost si zkusit udělat papyrus, stavět pyramidy, modelovat hieroglyfy, zahrály si na mumie, naučily se klanět Bohům a měly možnost ochutnat datle a fíky, zkrátka poznaly Egypt se vším všudy, jak se patří.

Další měsíc jsme připluli na řecký ostrov, kde děti přivítaly bohyně Afrodita, Héra, Athéna. Celý týden se děti připravovaly na olympijské hry v podání překážkové dráhy. Měly možnost si udělat meč a štít na gladiátorské zápasy, dále tvořily pracovní list na řeckou amforu, dozvěděli se spoustu nových informací o tom, jak Řekové žili, co se v této době jedlo, pilo, nosilo, jaké bylo vzdělání, hračky pro děti, aj. Dozvěděly se o bájných tvorů řecké mytologie, které si mohly zkusit nakreslit.

V pátek nastal den D a byly započaty olympijské hry. Děti měly na starost nést od mateřské školy oheň, který se donesl do budovy ZŠ do tělocvičny, poté tedy mohly začít hry, kdy děti plnily různé úkoly na stanovištích (hod diskem, štafetový běh, skok do dálky). Jakmile oheň zhasl a olympiáda byla u konce, děti dostaly za odměnu medaile a jelikož se při této velké události nemohlo válčit, tak teprve po zhasnutí ohně byl započat gladiátorský zápas, na který se děti těšily…nesmíme opomenout, že jejich náčiní bylo z kartonu. A újma nebyla žádná.

A co nás bude čekat dále na naší historické ose s Anežkou a Vaškem, to se nechte překvapit! 😊

                                                                                                                         Aneta Janoušková