Naše škola byla zapojena do celostátního projektu Pěšky do školy, který se konal napříč celou republikou v týdnu od 16. do 22. 9. 2023. A tak ve středu 20. 9. vyrazily pod řízením třídních učitelek na své trasy dva „pěškobusy“. Předem byly stanoveny dvě trasy a přibližné časy zastávek. Cílem bylo vyzvednout co nejvíce prvňáčků a procházkou přes městys je „dopravit“ na výuku do školy. Tuto nevšední pouť do školy nám zpestřili příbuzní a rodinní známí i všemožní živočichové, které jsme po cestě potkali. Do projektu se zapojilo 89% žáků prvních ročníků, kteří se svými rodiči trpělivě vyhlíželi příchod „pěškobusu“. Na obou trasách jsme díky perfektní spolupráci rodičů dokázali dodržet časový plán zastávek a dorazili jsme do školy současně.