Dne 9. 11. 2023 se všechna tři oddělení školní družiny zúčastnila besedy s panem Kubasou, myslivcem, pro jehož zvířátka děti každoročně sbírají kaštany. 
Po krátkém přivítání a představení všechny děti pozorně poslouchaly poutavé vyprávění o lesní zvěři a ptactvu, jež bylo doprovázeno promítáním krásných fotografií. Nadšeně odpovídaly na otázky pana myslivce a bez ostychu se zapojily do debaty o tom, jak se mají v lese chovat, co dělat nemají, aby zvířatům neublížily, a jak mohou naší zvěři a ptactvu pomáhat.
Panu Kubasovi patří náš velký dík za příjemně strávené odpoledne. Již teď se všichni těšíme na naše příští setkání.